Barretina 100% és un article únic per les seves característiques. Elaborada amb mitjans artesanals i matèries 100% naturals. La Barretina manté la simbologia característica de la indumentària tradicional Catalana. Qualsevol lligadura que es porta al cap, distingeix per algun concepte. En aquest cas s’identifica com a símbol de catalanitat. El seu origen és inconcret, s’ introdueix a casa nostra en l’ època grega, i perdura al llarg de totes les civilitzacions. És utilitzada i acceptada indiferentment per tots els estatus socials i tendències del catalanisme, raó que la converteix en una vestimenta encara més venerable.